अचेल जस्लाई पनि अकस्मात ‘हार्ट अट्याक’ हुन थालेको छ । के छ त मुटु बलियो बनाउने उपाय ? कसरी बच्ने मुटुजन्य रोगबाट ? मुटुरोगका डा. प्रकाश रेग्मी यसो भन्नुहुन्छ ।

View More अचेल जस्लाई पनि अकस्मात ‘हार्ट अट्याक’ हुन थालेको छ । के छ त मुटु बलियो बनाउने उपाय ? कसरी बच्ने मुटुजन्य रोगबाट ? मुटुरोगका डा. प्रकाश रेग्मी यसो भन्नुहुन्छ ।