नागढुङ्गाबाट देखिएको उपत्यका (फोटोहरु )

काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने मुख्य नाका नागढुङ्गाबाट देखिएको उपत्यका ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *