“देऊ”

दियो बाल्दै अघिँ बढ बल्नेहरु बल्न देउ
सङ्ज्ञानको आभा देखी जल्नेहरु जल्न देउ।|

निदाएर जनहरु स्वप्रभित्र हराउँदा
छारो राख्दै नयनमा छल्नेहरु छल्न देउ ||

दाह्वा किट्दै आक्रोशले गल्ती थप्दै जानेहरु
इमान्दारी भावनालाई दल्नेहरु दल्न देउ।।

कुकर्मका फलहरु भोग्न सबले पर्छ यहाँ
बलेशीमा धराप राखी चल्नेहरु चल्न देउ ||

समयले धुरीबाट पाप बक्न थालेपछि
बर्षायामको कर्कलो झैँ गल्नेहरु गल्न देउ। |

युगले कोल्टो फेर्नै लाछ उल्टो गन्ती सुरु भाछ
नाइलन माला पहिरिएर फल्नेहरु फल्न देउ। |

दियो बाल्दै अघिँ बढ बल्नेहरु बल्न देउ
सङ्ज्ञानको आभा देखी जल्नेहरु जल्न देउ।|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *